Poliuretanski sprej postupak

Sprej postupak aplikacije poliuretana se primenjuje za terensko izvođenje najrazličitijih tipova termoizolacija na objektima, delovima procesne opreme, rezervoarima i sl. Sprej postupak se izvodi sa najmodernijom opremom. Debljina sloja izolacije se podešava na licu mesta, a prema zahtevu kupca ili propisanim uslovima. Dobijena termoizolacija je jako kvalitetna i pruža značajne uštede u grejanju ili hlađenju, i najčešće se primenjuje tamo gde se klasični sistemi temoizolacije ne mogu primeniti.

 

Antikondez zaštita TR limova

Veliki problem na objektima pokrivenim sa profilisanim limovima je pojava kondenza sa donje strane, što stvara velike probleme za korisnike. Za taj problem, imamo rešenje u vidu nanosa poliuretana sprej postupkom na postojeći lim i delove podkonstrukcije sa donje strane. Debljina sloja je 3-10mm, a za ugradnju je ograničavajući faktor spoljna temperatura, koja bi za vreme izvođenja radova trebala da bude veća od 20*C. Kao repromaterijal se koriste PU komponente vodećih svetskih proizvođača, što garantuje kvalitet i dugovečnost nanete antikondenz zaštite.

cnc secenje
CNC ravno i konturno sečenje

Precizno CNC ravno i konturno sečenje mineralne vune i poliuretana se može koristiti za termoizolaciju različitih predmeta, kao konstruktivni ili ukrasni elementi, i za druge namene. Neke od prednosti su laka obrada, jednostavno nanošenje na teško dostupnim mestima, i velika fleksibilnost dizajna.
Najsavremenija oprema i preciznost sečenja od 0.5mm omogućava najveći kvalitet i zadovoljenje svih potreba naših kupaca.

 

 

obrada limaObrada lima

Nudimo perforaciju crnih, pocinkovanih i inox limova do 3mm debljine. Perforacija se vrši na CNC mašini, pri čemu se može odgovoriti gotovo na svaki zahtev kupca. Mogu se raditi proizvodi i poluproizvodi različite namene (sita, rešetke, opsecanje i isecanje po konturi, i dr.). Kao dodatnu uslugu, nudimo i CNC apkant savijanje na mašini poslednje generacije. Max dužina savijanja je 4000mm.

Uz redovne poslove u našoj proizvodnji, nudimo i usluge sečenja i savijanja limova na hidrauličnim makazama i apkant presama, kao i zavarivanje REL i TIG postupkom. Pri tome pružamo i tehničku podršku za izradu traženih elemenata.