Lim za pokrivanje

Trapezni limovi se koriste za pokrivanje krovova i fasada različitih oblekata. Profilišemo bojene pocinkovane čelične i aluminijumske limove, u stanardnim bojama RAAL karte. Profilisanje se vrši na savremenim mašinama, prema traženim dimenzijama.

 

Lim za pokrivanje TR 37-200

lim za pokrivanje tr37200

lim skica1


Trapezni limovi se koriste za pokrivanje krovova i fasada različitih oblekata. Profilišemo bojene pocinkovane čelične i aluminijumske limove, u stanardnim bojama RAAL karte. Profilisanje se vrši na savremenim mašinama, prema traženim dimenzijama.

Materijal:

Pocinkovani čelični lim, d=0.5-0.6mm
Al lim, d=0.6-0.8mm

Dužina:

Lmax = 13000 mm
Boja po standard RAAL karti
9002, 9006, 3009, 6028, 5010, 8019
*nestandardne boje moguće po dogovoruDebljina
lima (mm)
Broj
oslonaca
Rastojanje između oslonaca
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50
Max. sila opterećenja KN/m2
0.2  Dva  1.87 1.36 1.02  /  /
 Više  2.38 1.76 1.32 1.06  /
0.6  Dva  2.20 1.60  1.20 0.85 0.74
 Više  2.80 2.07 1.55 1.25 0.98
 

Lim za pokrivanje sa PUR anti-kondenz zaštitom

lim za pokrivanje sa zastitom


Veliki problem na objektima pokrivenim profilisanim limovima je pojava kondenzacije sa donje strane. Nudimo rešenje u vidu nanosa poliuretana sprej postupkom na postojeći lim i delove podkonstrukcije sa donje strane. Debljina sloja je 3-10mm, a ograničavajući faktor za ugradnju je spoljna temperatura, koja bi za vreme izvođenja radova trebalo da bude veća od 20*C. Kao repromaterijal se koriste PU komponente vodećih svetskih proizvođača, što garantuje kvalitet i dugovečnost nanete antikondenz zaštite.


Lim TR 37-200 


Debljina sloja poliuretana: d=3-5mm

lim skica2