Krovni paneli

Termoizolacioni gradivni elementi koji se sastoje od dve obloge i izolacione ispune, spojene u jedinstvenu celinu. Obloge su najčešće od profilisanih limova, a za termoizolacionu ispunu sendvič panela koriste se: poliuretan (PUR), stiropor (EPS) i kamena vuna (MV). Krovni paneli se koriste kao krovni elementi na različitim tipovima građevina.

 

Krovni paneli od mineralne vune

krovni paneli vuna

Dimenzije:

Širina: 1000 mm
Dužina: max 13500 mm
Debljina: 60, 80, 100, 120, 150, 200 (mm)  

Izolacija:

Mineralna vuna u lamelama sa vlaknima upravno na oblogu
Gustina: 100 kg/m3
Koeficijent tehničke provodljivosti:
λ=0.035 W/mK

Obloga - Limovi:

Pocinkovani, bojeni čelični limovi: d=0.5 - 0.6 mm
Prohromski limovi: d=0.5 mm

Profilacija:

TR 40-333 / Standardna 10/100/ Mikro V / Ravan

Debljina Termička provodljivost Težina Opterećenje na dva oslonca Opterećenje na više oslonaca
80 100 120 150 200 80 100 120 150 200
mm W/m2K kg/m2 Maksimalno rastojanje oslonca
60  0.58 15.3 3.2 2.7 2.4 1.9 1.5 3.7 3.2 2.7 2.2 1.7
80  0.48 17.3 4.1 3.7 3.2 2.6 2 4.7 4.2 3.7 3 2.2
100  0.35 19.3 4.7 4.1 3.4 2.8 2.1 5.4 4.7 3.9 3.2 2.3
120  0.29 20.4 5.3 4.4 3.7 3 2.3 6 5 4.1 3.4 2.5
150  0.23 24.2 5.6 4.8 4 3.2 2.4 6.2 5.3 4.4 3.6 2.7
200  0.18 29.2 6.2 5.4 4.5 3.5 2.6 6.5 5.8 4.7 3.8 2.8

 

 

 

Krovni paneli od poliuretana

krovni paneli poliuretan

Dimenzije:

Širina: 1000 mm
Dužina: max 8900 mm
Debljina: 50, 60, 80, 100 (mm)  

Izolacija:

Poliuretan pena, tvrda sa zatvorenim ćelijama
Gustina: 42-45 kg/m3
Koeficijent termičke provodljivosti: λ= 0.025 W/mK

Obloga - Limovi:

Pocinkovani, bojeni čelični limovi: d=0.4 - 0.6 mm
Al bojeni limovi: d= 0.5-1mm

Profilacija:

TR 37/200 / Mikro V / Ravni

Debljina Termička provodljivost Težina Opterećenje na dva oslonca Opterećenje na više oslonaca
60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
mm W/m2K kg/m2 Maksimalno rastojanje oslonca
50  0.54 12 4 3.5 3 2.8 2.6 4.5 3.9 3.7 3.5 3
60  0.45 13 4.3 3.9 3.5 3.2 2.8 4.8 4.2 3.9 3.7 3.2
80  0.34 13.9 4.8 4.3 4 3.6 2.9 5.4 4.8 4.3 3.9 3.4
100  0.27 14.8 5 4.5 4.2 3.9 3 5.5 5 4.5 4 3.5

 

 

 

Krovni paneli od ekspandiranog polistirena

krovni paneli polistiren

Dimenzije:

Širina: 1000 mm
Dužina: max 13500 mm
Debljina: 60, 80, 100, 120, 150 (mm)  

Izolacija:

Ekspandirani stiropor u pločama
Gustina: 15-16 kg/m3
Koeficijent termičke provodljivosti: λ=0.038 W/mK

Obloga - Limovi:

Pocinkovani, bojeni čelični limovi: d=0.4 - 0.6 mm
Al bojeni limovi: d=0.5-.07mm

Profilacija:

TR 40-333 / Standardni 10/100 / Mikro V

Debljina Termička provodljivost Težina Opterećenje na dva oslonca Opterećenje na više oslonaca
80 100 120 150 200 80 100 120 150 200
mm W/m2K kg/m2 Maksimalno rastojanje oslonca
50  0.76 10.2 4 3.6 3.3 2.9 2.4 4.4 3.9 3.6 3.1 2.5
60  0.63 10.5 4.2 3.7 3.4 3 2.6 4.7 4.2 3.7 3.2 2.7
80  0.47 11 4.9 4.5 3.8 3.5 3.1 5.3 4.5 4.1 3.5 3
100  0.38 11.5 5.5 4.9 4.4 3.9 3.2 5.8 5 4.4 3.8 3.3
120  0.32 12 5.8 5.2 4.4 4.1 3.4 6.3 5.3 4.7 4.1 3.6
150  0.26 12.7 6.3 5.5 4.9 4.3 3.5 6.5 5.6 5 4.4 3.9
200 0.18 14 6.5 6 5.1 4.5 3.7 6.7 5.8 5.2 4.6 4.1