Zidni paneli

Termoizolacioni gradivni elementi koji se sastoje od dve obloge i izolacione ispune, spojene u jedinstvenu celinu. Obloge su najčešće od profilisanih limova, a za termoizolacionu ispunu sendvič panela koriste se: poliuretan (PUR), stiropor (EPS) i kamena vuna (MV). Zidni paneli se koriste kao fasadni elementi na različitim tipovima građevina.

 

Zidni paneli od mineralne vune

zidni paneli mineralna vuna

Dimenzije:

Širina: 1000 mm
Dužina: max 13500 mm
Debljina: 60, 80, 100, 120, 150, 200 (mm)  

Izolacija:

Mineralna vuna u lamelama sa vlaknima upravno na oblogu
Gustina: 100 kg/m3
Koeficijent tehničke provodljivosti:
λ=0.035 W/mK

Obloga - Limovi:

Pocinkovani, bojeni čelični limovi: d=0.5 - 0.6 mm
Prohromski limovi: d=0.5 mm

Profilacija:

Standardna 10/100 / Mikro V / Ravan 

Debljina Termička provodljivost Težina Opterećenje na dva oslonca Opterećenje na više oslonaca
60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
mm W/m2K kg/m2 Maksimalno rastojanje oslonca
60  0.58 14.7 3.5 2.7 2.1 1.8 1.4 3.8 3  2.4  2 1.6
80  0.48  16.7 4.1 3.5 3.2 2.6 2.1 4.6 4 3.5 3  2.3
100  0.35 18.7 4.6 4 3.5 3.2 2.6 5 4.4 4  3.6 3
120  0.29 20.7 5 4.3 3.9 3.5 3.1 5.5 4.8 4.3 3.9 3.4
150

 0.23

23.7 5.5 4.8 4.2 4 3.4 6 5.2 4.7 4.3 4
200  0.18 28.7 6 5 4.4 4.2 3.6 6.5 6 5.3 5 4.5

 

 

 

Zidni paneli od poliuretana

zidni paneli poliuretan

Dimenzije:

Širina: 1000 mm
Dužina: max 8900 mm
Debljina: 40 ,50, 60, 80, 100, 120, 140, 160(mm)  

Izolacija:

Poliuretan pena, tvrda sa zatvorenim ćelijama
Gustina: 42-45kg/m3
Koeficijent termičke provodljivosti: λ=0.027W/mK

Obloga - Limovi:

Pocinkovani, bojeni čelični limovi: d=0.5 - 0.6 mm
Prohromski limovi: d=0.4-0.6mm
AL bojeni limovi: d=0.5-1mm

Profilacija:

Standardni / Mikro V / Ravni

Debljina Termička provodljivost Težina Opterećenje na dva oslonca Opterećenje na više oslonaca
60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
mm W/m2K kg/m2 Maksimalno rastojanje oslonca
40  0.67 10.5 3.4 3.1  2.9 2.7  2.5 4 3.6 3.4  3.2  2.9
50  0.54 10.8 3.9 3.6 3.3 3.1 2.9 4.6 4.2 3.9 3.7 3.4
60  0.45 11.2 4.4 4 3.7 3.5 3.2 5.2 4.7 4.4 4 3.8
80  0.34 12.2 5.1 4.7 4.3 4.1 3.8 6 5.5 5 4.8 4.3
100  0.27 13 5.4 4.9 4.6 4.3 4 6.4 5.8 5.4 5 4.6

 

 

 

Zidni paneli od ekspandiranog polistirena

zidni paneli polistiren

Dimenzije:

Širina: 1000 mm
Dužina: max 15000 mm
Debljina:50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 (mm)  

Izolacija:

Ekspandirani stiropor u pločama
Gustina: 15-16 kg/m3
Koeficijent termičke provodljivosti: λ= 0,038 W/kM

Obloga - Limovi:

Pocinkovani, bojeni čelični limovi: d=0.4 - 0.6 mm
Prohrom limovi: d=0.4-0.5 mm
Al bojeni limovi: d=0.5-.0.7mm

Profilacija:

Standardni 10/100 / Mikro V

Debljina Termička provodljivost Težina Opterećenje na dva oslonca Opterećenje na više oslonaca
60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
mm W/m2K kg/m2 Maksimalno rastojanje oslonca
50  0.76 9.7 3.2 2.7 2.5 2.2 2 3.9 3.4 3.1 2.8 2.4
60  0.63 10 3.3 2.9 2.6 2.4 2.2 4.3 3.7 3.4 3.1 2.8
80  0.47 10.5 4.2 3.6 3.2 2.9 2.6 5 4.4 4 3.6 3.3
100  0.38 11 4.7 4.1 3.6 3.3 2.9 5.6 4.9 4.4 4.1 3.7
120  0.32 11.5 5.2 4.5 4 3.6 3.2 6.2 5.7 4.9 4.5 4.1
150  0.26 12.2 5.8 5 4.5 4 3.5 6.8 6 5.3 4.9 4.4
200

 0.18

13.5 6.8 5.7 5.1 4.7 4 7.5 6.3 5.6 5.2 4.6