• image-slide-1
  • image-slide-2
  • image-slide-3

Termoizolacioni gradivni elementi koji se sastoje od dve obloge i izolacione ispune, spojene u jedinstvenu celinu. Obloge su najčešće od profilisanih limova, a za termoizolacionu ispunu sendvič panela koriste se: poliuretan (PUR), stiropor (EPS) i kamena vuna (MV). Zidni paneli se koriste kao fasadni elementi na različitim tipovima građevina.

POGLEDAJTE PROIZVODE
  • image-slide-1
  • image-slide-2
  • image-slide-3

Termoizolacioni gradivni elementi koji se sastoje od dve obloge i izolacione ispune, spojene u jedinstvenu celinu. Obloge su najčešće od profilisanih limova, a za termoizolacionu ispunu sendvič panela koriste se: poliuretan (PUR), stiropor (EPS) i kamena vuna (MV). Krovni paneli se koriste kao krovni elementi na različitim tipovima građevina.

POGLEDAJTE PROIZVODE
  • image-slide-1
  • image-slide-2

Trapezni limovi se koriste za pokrivanje krovova i fasada različitih oblekata. Profilišemo bojene pocinkovane čelične i aluminijumske limove, u stanardnim bojama RAAL karte. Profilisanje se vrši na savremenim mašinama, prema traženim dimenzijama.

POGLEDAJTE PROIZVODE

Termoizolaciona vrata se prvenstveno koriste u prehrambenoj industriji, kao vrata za hladnjače, mlekare, sušare, sanitarne prostorije i sl. Proizvodimo ih kao klizna i zaokretna termoizolovana vrata. Vrata se proizvode po meri i zahtevu kupca, tako da su prilagodljiva različitim objektima i namenama.

POGLEDAJTE PROIZVODE

Koriste se za hladnjače sa režimom rada ispod 0oC. Sastoje se od grejne žice koja se po posebnoj šemi postavlja u beton ispod podne termoizolacije na minusnim hladnjačama i ormana sa trafoom i regulacionom opremom. Sistem je bezbedan, pouzdan i štedljiv. Obezbeđuje da prostor ispod poda hladnjače bude uvek u plusnom temperaturnom režimu i time sprečava stvaranje leda usled „popuštanja“ podne termoizolacije.

POGLEDAJTE PROIZVODE